de mogelijkheden

assistenten spreekuur

Dagelijks hebben wij in de kliniek een assistentenspreekuur. Deze vindt plaats van 9.30-10.00 uur en 15.30-16.00 uur. Op dit spreekuur kunt u een afspraak maken voor bijvoorbeeld nagels knippen, chippen, bloedafname, oren zalven, traanproductie meten, injecties toedienen en verbandwissels. Dit wordt gedaan tegen gereduceerd assistententarief.

bacteriologisch onderzoek en schimmelkweken

Bij katten waarbij klachten aan bijvoorbeeld vacht, nieren, hart of blaas voor- of terugkomen, is het soms nodig een bacteriologisch onderzoek te laten doen. Wij nemen dan een monster af van het betreffende gebied en zetten het bij ons in de Kattenkliniek Enschede op kweek. Het kan ook zijn dat het monster direct wordt opgestuurd naar een gespecialiseerd laboratorium. Hier wordt gekeken welke bacteriën, schimmels of gisten aanwezig zijn. En er wordt m.b.t. bacteriën gekeken voor welke antibiotica deze gevoelig zijn. Vanwege de huidige strenge regelgeving omtrent antibioticabeleid wordt dit onderzoek steeds vaker uitgevoerd.

bloedonderzoek

Wanneer uw kat afvalt, meer drinkt en plast of overige ziekteverschijnselen heeft kunnen wij een bloedonderzoek adviseren. De functie van de lever, nieren, de waarde van bloedsuiker, de zouten in het bloed en het rode (belangrijk bij eventueel bloedarmoede) en witte (belangrijk bij bijvoorbeeld ontstekingen) bloedbeeld kan namelijk verstoord zijn.

Met de bloedanalyse-apparatuur in onze kattenkliniek kunnen wij zelf de meeste bloedonderzoeken doen. Binnen 20 minuten is de uitslag bekend. En dat is fijn, zeker als uw kat erg ziek is of spoedzorg nodig heeft. Voor een aantal specifieke bepalingen word het bloed wel opgestuurd naar een laboratorium. Meestal hebben wij binnen 24 uur de uitslag binnen en word deze telefonisch met u besproken.

Bij bloedonderzoek is het belangrijk dat uw kat nuchter bij ons komt. Gelukkig verdragen katten bloedafname goed. Dit kan meestal zonder narcose plaatsvinden in onze speciale kattenbehandelkamer.

operaties

Bijna elke ochtend voeren we meerdere operaties uit bij katten. Katten komen bij ons voor castratie, sterilisatie, biopten, tumoren of diktes, oog- en oorchirurgie of amputaties. (Dag) Opname is niet altijd nodig, u kunt uw kat brengen als hij of zij aan de beurt is. Omdat rust en stressreductie belangrijk is bij uw kat, hebben we een speciale kattenopname. Als u het op prijs stelt brengen wij samen met u uw kat onder narcose. En vertellen we u wat we allemaal gaan doen tijdens de operatie. Veiligheid voor uw kat staat voorop tijdens de operatie: we gebruiken ademhalings- (capnograaf), hart- (ECG) en temperatuurbewaking. Voor temperatuurbehoud gebruiken we een speciale warmtemat in combinatie met een infuus. Bij de wat grotere en langer durende operaties krijgen katten altijd gasnarcose. Dit is een veilige narcose, die zeer goed controleerbaar is. Deze narcose wordt ook gebruikt bij katten die een wat groter anesthesie-risico hebben (bijvoorbeeld door een hartafwijking of omdat ze heel oud zijn).

Voordat uw kat naar huis teruggaat verblijft uw kat vaak na de operatie nog even in de warme en rustige kattenopname. We houden uw kat uitgebreid in de gaten: hartslag, ademhaling en temperatuur worden gemonitord, om het herstel zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meestal kan uw kat aan het begin van de middag weer naar huis. Na de meeste operaties komt u met uw kat na een paar dagen terug op controle. Wilt u weten wat de kosten van de operatie ongeveer zullen zijn? Dat bespreken we graag voor de operatie met u.

kanker / pathologie

Kanker is een ziekte die zeer veel voorkomt bij katten. Goed- of kwaadaardige tumoren ontstaan bij de kat vaak vanuit het lymfeklierweefsel, bindweefsel, huid- en slijmvliescellen et cetera. Elke tumor is weer anders. Afhankelijk van het soort weefsel, de grootte, het biologische gedrag en de lokalisatie kunnen we inschatten wat de best mogelijke behandeling is voor uw kat.

Om te weten of en met welke soort kanker we te maken hebben, is er aanvullend onderzoek nodig. Allereerst onderzoeken we uw kat en nemen eventueel bloed en urine af voor nader onderzoek. Echografie en röntgenfoto’s kunnen noodzakelijk zijn om de grootte van de tumor te bepalen of eventuele uitzaaiingen in beeld te brengen. Vaak nemen we een biopsie. Soms gebeurt dit (zonder narcose) met een dunne naald, eventueel onder echobegeleiding. Het kan zijn dat er een groter biopt nodig is. Dan opereren we uw kat. Het biopt sturen we naar het laboratorium en aan de hand van de uitslag kijken we samen met u wat de eventuele volgende stappen zijn. Omdat rust en stressreductie belangrijk is bij uw kat, hebben we een speciale kattenbehandelkamer.

röntgenfoto

Als wij vermoeden dat uw kat een gebroken poot heeft of wanneer hij kreupel loopt, wanneer we wat afwijkends in de buik voelen, als uw kat hoest of benauwd is, maar mogelijk ook bij andere casussen, worden er röntgenfoto’s gemaakt. Op basis van de foto krijgen we vaak veel duidelijkheid.

Wij beschikken naast een normaal digitaal röntgenapparaat ook over een speciaal dentaal kleiner röntgenapparaat. Hiermee maken we foto’s van het gebit van uw kat. Dit is essentieel bij behandeling van gebitsklachten van uw kat.

urine onderzoek

In veel gevallen is urineonderzoek de makkelijkste en voor de kat minst belastende manier om iets meer over zijn/ haar gezondheid te ontdekken. Zo kunnen bijvoorbeeld nier- of blaasproblemen uit een urineonderzoek naar voren komen. Bij katten ouder dan 10 jaar voeren wij een seniorencheck uit. Bij katten met plasklachten wordt allereerst een urineonderzoek uitgevoerd om een onderscheid te maken tussen medische klachten en gedragsklachten. Zo kunnen we bepalen of er een vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld bloedonderzoek, echografie of een röntgenfoto. U kunt dagelijks voor 12.00 uur urine van de kat langsbrengen aan de balie. Dan krijgt u nog dezelfde dag uitslag. De meeste urineonderzoeken doen wij bij ons in de kliniek. Voor gespecialiseerde onderzoeken sturen wij de urine op naar een laboratorium

tandheelkunde

Tandheelkundige zorg binnen Kattenkliniek Enschede is uitgebreid. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste behandelingsmogelijkheden doordat onze dierenartsen en assistentes zeer regelmatig cursussen volgen. Wij gebruiken speciaal instrumentarium zoals speciale hevels, krabbers en tangen. We maken ook gebruik van dentale röntgenfotografie en uitgebreide apparatuur zoals een boor- en polijstapparaat en een ultrasoon apparaat. Hiermee kunnen we behandelingen snel en veilig uitvoeren. Gedurende behandeling krijgt uw kat natuurlijk een veilige gasnarcose en goede bewaking van de vitale functies. Gebitsklachten bij katten zijn vaak heel anders van aard dan bij een hond of bij de mens. Katten tonen de pijn die hoort bij deze ziektes vaak nauwelijks. Bij katten zien we vaak gaatjes in kiezen en tanden, en daarnaast komen heftige tandvleesontstekingen veelvuldig voor (vaker bij raskatten!). Om de ernst van de klacht in te schatten en een goede behandeling te kunnen starten maken we vaak röntgenfoto’s van kiezen en tanden. Bij de tandheelkundige behandeling doen we wat nodig is; dit betekent soms dat we tandsteen verwijderen of zelfs tanden of kiezen van uw kat trekken (gaatjes kunnen niet gevuld worden). Pijn en verdere ontstekingen zullen zo in de toekomst voorkomen worden. Eten is na zo’n behandeling meestal geen probleem meer; de kies of tand is immers getrokken en we geven een optimale combinatie van pijnstilling. De nabehandeling kan bestaan uit; wangwrijven, poetsen of speciale dieetvoeding (die de vorming van tandsteen afremt).

VOOR DE AFSPRAAK Katten die voor gebitsproblemen bij ons in de kliniek behandeld worden, onderzoeken we altijd een paar dagen voor de behandeling op hartconditie. Want uw kat zal onder narcose behandeld worden. In overleg voeren we ook een pre-anesthetisch bloedonderzoek uit. Vooral voor katten die ouder zijn dan 10 jaar adviseren we dit.

DE BEHANDELING Op de dag van de afspraak zien we u graag samen met uw kat. Zo kunnen wij u, als uw kat onder narcose is, laten zien wat er aan de hand is en uitleggen welke behandeling we gaan uitvoeren. We vertellen wat we tijdens de behandeling gaan doen en wat u als eigenaar kunt doen om in de toekomst problemen van het gebit van uw kat te voorkomen. Hierna gaat u naar huis. Tijdens de behandeling doen wij alles wat nodig is afhankelijk van de conditie van het gebit van uw kat. Soms is de enige mogelijkheid om uw kat een pijnvrij-leven te geven kiezen en tanden te trekken. Dit gebeurt bijna altijd middels een chirurgische techniek. Gelukkig is zonder of met minder tanden eten na de behandeling geen enkel probleem. Het gaat juist na de behandeling makkelijker omdat de ontsteking in de bek van de kat vooraf veel pijn bij het eten gaf. Ontstekingen in de bek zijn ook een risico voor hart, nieren en overige organen, omdat bacteriën die eventueel in de bloedbaan terecht komen veel schade kunnen veroorzaken.

BEWAKING Tijdens de behandeling is hart- en ademhalingsbewaking van uw kat zeer belangrijk. Hartbewaking doen we door middel van ECG. We intuberen de kat (buisje in de keel, zodat de ademhaling geen hinder ondervindt). Ook dienen we uw kat extra zuurstof toe. Ademhaling bewaken we door middel van een capnogram. Hiermee meten we de hoeveelheid koolstofdioxide in de adem. Bij alle katten brengen we een iv-katheter aan om de narcose direct in de bloedbaan te brengen. Dit garandeert een snelle werking en mogelijke bijsturing. Soms brengen we de narcose lokaal aan in de bek, zodat minder algehele narcose nodig is. Elke kat ligt op een warmtematje om afkoeling tijdens de narcose te voorkomen. Oudere katten, zieke katten of katten die een langdurige behandeling moeten ondergaan krijgen een intraveneus infuus.

NA DE BEHANDELING De dierenarts of assistente belt u na de behandeling hoe alles verlopen is. Ondertussen word uw kat rustig en warm weggelegd, waarbij hij/ zij rustig wakker kan worden. De assistente houdt uw kat hierbij voortdurend in de gaten. Vaak halverwege de middag kunt u uw kat ophalen. Na een week zien we u en uw kat terug voor een controle-afspraak.

gewichtsspreekuur

Als u kat last heeft van overgewicht kan dit op latere leeftijd veel nadelige gevolgen hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld suikerziekte, gewrichts- en hartproblemen ontstaan. Om dit te voorkomen is het beter om uw kat af te laten vallen. Wij kunnen u hierin begeleiden tijdens het speciale spreekuur op woensdag. Hier wegen we uw kat en word er in overleg met u een dieet- en eventueel bewegingsplan opgesteld. In de periode hierna word uw kat regelmatig gewogen en stellen we het dieet indien nodig bij. Op deze manier kan uw kat verantwoord en veilig afvallen.

gewichtsspreekuur

opname

Binnen de kliniek hebben wij een speciale kattenopname. De rustige kattenopname wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld konijnen en cavia’s. Deze dieren vertragen katten namelijk heel goed; het zijn allemaal zogenaamde vluchtdieren. Redenen voor opname kunnen zijn: benauwdheid, shock, observatie, omdat we een infuus moeten aanleggen, verder onderzoek en behandeling van uw kat. Voor het voorkomen van stress bij uw kat gebruiken een Feliway verdamper. Hier worden feromonen mee verdampt die zorgen dat uw kat zich rustig en prettig voelt. De grote en kleine hokken zijn zo geplaatst dat de verschillende katten elkaar niet kunnen zien. We hebben een zuurstofruimte voor als uw kat benauwd is en voor kleine kittens is een couveuse beschikbaar.

Uw kat wordt meerdere keren per dag nagekeken door de dierenarts, krijgt medicatie indien nodig en wordt gevoerd indien nodig. ’s Nachts is er niet constant toezicht, maar dit wordt altijd uitgebreid met u besproken. Wij bellen u meerdere keren per dag om te bespreken hoe het met uw kat gaat.

telefonisch consult

Voor alle vragen waarbij contact met een dierenarts nodig is zonder dat deze uw kat hoeft te zien, kunnen wij u telefonisch tegen gereduceerd tarief te woord staan. De balieassistente zal in zulke gevallen een belafspraak bij de dierenarts plannen. Voor urine- en bloeduitslagen nemen we telefonisch contact met u op. Ook kan het zijn dat we u even bellen na een behandeling of operatie. Natuurlijk is dat kosteloos.

Telefonisch consult

kitten consult

Sinds kort hebben wij een kittenconsult. De assistente begeleidt u tijdens het eerste levensjaar van uw kitten. Samen kijken we naar de gewichtsontwikkeling, gebitsverzorging en we helpen u met ontwormen, ontvlooien en ontteken. We begeleiden u eventueel ook met de opvoeding van uw kat. We laten u en uw kat uitgebreid onze kliniek zien, zodat uw kat zich prettig voelt bij elk bezoek. En heeft u vragen over castratie of sterilisatie, dan bent u hiervoor ook welkom op het kittenconsult.

senioren consult

Wanneer u een kat ouder dan 10 jaar heeft, heeft u een senior in huis! Hiervoor hebben wij een seniorenconsult opgezet. Controle op urine, gewicht en bloeddruk zijn nu extra belangrijk. Een slechte nierfunctie, een schildklier die te hard werkt of hartklachten komen nu vaker voor. En wist u dat 70% van de oudere katten vaak last hebben van artrose? Klachten en ziektes ontstaan vaak geleidelijk en katten zijn een meester in het verbergen van klachten en pijntjes. Wij begeleiden uw oudere kat in het ouder worden zodat u nog lang van hem kan genieten. U kunt een afspraak maken voor het seniorenconsult.

entingen

Eens per jaar enten wij uw kat in de speciale kattenbehandelkamer. Dit doen we om kattenziekte, niesziekte en eventueel hondsdolheid te voorkomen. We kijken uw kat dan ook gelijk helemaal na: gebit, oren, hart, buik, lymfeknopen, gewicht, gewrichten; alles komt aan bod bij deze check. Zo kunnen we eventuele problemen op tijd ontdekken en voorkomen we lijden. En bemerkt u tussentijds iets aan uw kat? Klop dan gerust bij ons aan.

onze specialisaties

bloeddrukmeting

Hoge bloeddruk zorgt bij een kat vaak voor veel problemen aan hart, nieren, schildklier of ogen. Het is bekend dat bij deze aandoeningen de bloeddruk stijgt, dat heeft een nadelig effect op verschillende organen en het functioneren van uw kat. Wij raden u dan ook aan om regelmatig de bloeddruk te laten controleren. De meting is vooral een gezondheidscontrole, maar we controleren zo ook het effect van eventuele gebruikte medicijnen. Indien nodig combineren we dit met een bloedonderzoek of een urineonderzoek.

bloeddrukmeting

buikechografie

Binnen de kliniek maken wij veelvuldig gebruik van echografie. Bij buikechografie valt te denken aan het diagnosticeren van een baarmoederontsteking, blaasstenen, problemen aan lever, galwegen of darmen. Specialistisch echo-onderzoek doen we ook, bijvoorbeeld bij katten met alvleesklierontsteking, tumoren of nierklachten (bijvoorbeeld cystic kidneys). Natuurlijk gebruiken we echografie ook om te ontdekken of uw kat drachtig is.

hartechografie

Bij onderzoek naar hartproblemen bij katten is een hart-echo (thoraxechografie) zeer wenselijk. Röntgenfoto’s geven vaak te weinig informatie. Het kan echter wel ondersteunend aan elkaar zijn. Zo kan er nader onderzoek gedaan worden en kan een eventueel behandelplan opgesteld worden. Bij een hartruis is het vaak verstandig een hart-echo te laten maken. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar het hart zelf, de hartspier, het functioneren van de kleppen, de stroomrichting van het bloed et cetera. Op basis van alleen het luisteren naar een hartruis kan er niks over de functionaliteit van het hart gezegd worden. Dit kan wel na het maken van een hart-echo; zo kan dus wanneer het nodig is heel gericht hartmedicatie ingesteld worden.

ECG

Bij een onregelmatige hartslag kan er een hartfilmpje gemaakt worden. Hieruit kan worden afgeleid met welke probleem we eventueel te maken hebben en of er medicijnen gebruikt moeten worden.

oogonderzoek / oogdrukmeting

Veel katten hebben ontstekingen aan hun oog. Bij raskatten als Perzen en andere kortsnuitigen zien we vaak ooglid-netvlies- en hoornvliesafwijkingen. Ontstekingen in en buiten het oog ontstaan vaak door infecties. Dit stellen we vast door gedegen oogonderzoek.

Bij een aantal aandoeningen kan de druk in het oog toenemen of afnemen (denk aan de bekende oogaandoening glaucoom). Met name bij een toename van de oogdruk kan er snel blijvende schade in het oog optreden, daarnaast is dit voor de kat erg pijnlijk. Om de schade aan het oog te beperken, is het belangrijk snel op te treden.

Door middel van oogdrukmeting kan de druk in het oog bepaald worden en kan als het nodig is behandeling worden ingesteld. In onze kliniek kunnen wij de oogdrukmeting uitvoeren. Hierdoor gaat er geen kostbare tijd verloren, iets dat wel zou gebeuren wanneer wij uw kat zouden moeten doorverwijzen naar een oogspecialist

scopie

Voor het inspecteren van de mondholte en de voorste luchtwegen (neusgangen, keelgebied en eerste stuk van de luchtpijp) hebben wij een zogenaamde scoop. Dit is een starre ‘buis’ waarmee het heel goed mogelijk is om bijvoorbeeld in de neus van de kat te kijken. Dit is handig bij dieren die al langere tijd uitvloeiing uit de neus hebben, wat ondanks medicatie niet over gaat of bijvoorbeeld regelmatig last van bloedneuzen hebben. Ook bij katten die vaak kokhalzen of benauwd lijken te zijn, kan scopie uitkomst bieden. We vinden regelmatig grassprieten in de keel, poliepen in neus of keel, ontstekingen en dergelijke aandoeningen. Soms kan een grasaar worden verwijderd, waarna de klacht over is, of kan de therapie aan de hand van de scopie worden bijgesteld.

speciale operaties

Drs. Esther van Sprang heeft vele nascholingen gevolgd op OK gebied. Daardoor worden er binnen Kattenkliniek Enschede ook veel ‘tweedelijns operaties’ uitgevoerd die speciale kennis en apparatuur vragen. Denk aan operaties waarbij bijvoorbeeld oogleden gecorrigeerd worden (ectropion, entropion), het verwijderen of verwijden van gehoorgangen, kruisbandoperaties, buikoperaties, botbreuken, amputaties of flaptechnieken benodigd voor het verwijderen van zeer grote tumoren e.d. Twijfelt u of kat in onze kliniek geopereerd kan worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op